Фирмени данни

МАРБРО ТУРС ООД е регистрирано по ф.д. 6726/1995 г. на Пловдивски окръжен съд, с адрес на управление: ул. Драган Цанков 43, Пловдив 4000 и адрес за кореспонденция: ул. Драган Цанков 43, Пловдив 4000.

БУЛСТАТ: 825391828
ЕИК по ЗДДС: BG825391828

БАНКОВИ СМЕТКИ:

ПроКредит Банк АД
BIC: PRCBBGSF
В BGN – BG10 PRCB 9230 1044454213
В EUR – BG51 PRCB 9230 1444454218
В USD – BG43 PRCB 9230 1144454217

Обединена българска банка АД
BIC: UBBSBGSF
В BGN – BG62 UBBS 8155 1085044315
В EUR – BG13 UBBS 8155 1485044388
В USD – BG95 UBBS 8155 1185044319


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТУРОПЕРАТОР: 01062, заповед за регистрация РД 16-47/28.01.2005
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТУРАГЕНТ: 01062, заповед за регистрация РД 16-47/28.01.2005

Изтегли Удостоверение за регистрация

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА:
Застраховка 03700100005038 / 18.04.2024 г.
Валидна от 18.04.2024 г.
Валидна до 17.04.2025 г.

Изтегли Сертификат за сключена застраховка “Отговорност на туроператора”

ЗА АГЕНТИ:
Изтегли Договор ТО-ТА
Изтегли Приложение 1
Изтегли Приложение 2

ЗА ТУРОПЕРАТОРИ:
Изтегли Договор ТО-ТО