Фирмени данни

МАРБРО ТУРС ООД е регистрирано по ф.д. 6726/1995 г. на Пловдивски окръжен съд, с адрес на управление: ул. Драган Цанков 43, Пловдив 4000 и адрес за кореспонденция: ул. Драган Цанков 43, Пловдив 4000.

БУЛСТАТ: 825391828
ЕИК по ЗДДС: BG825391828

БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА:
ПроКредит Банк АД
IBAN: BG10PRCB92301044454213
BIC: PRCBBGSF

Обединена българска банка АД
IBAN: BG64RZBB91551085044315
BIC: RZBBBGSF

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТУРОПЕРАТОР: 01062, заповед за регистрация РД 16-47/28.01.2005
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТУРАГЕНТ: 01062, заповед за регистрация РД 16-47/28.01.2005

Изтегли Удостоверение за регистрация

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА:
Застраховка 03700100004420 / 18.04.2023
Валидна от 18.04.2023
Валидна до 17.04.2024

Изтегли Сертификат за сключена застраховка "Отговорност на Туроператора"

ЗА АГЕНТИ:
Изтегли Договор ТО-ТА
Изтегли Приложение 1
Изтегли Приложение 2

ЗА ТУРОПЕРАТОРИ:
Изтегли Договор ТО-ТО