Поверителност

Защитата на вашите лични данни е постоянна грижа на Марбро Турс, защото Вашата сигурност е изключително важна за нас. Този документ описва начина, по който ние използваме и обработваме Вашите лични данни.

Обща информация

От 25 май 2018 г. е в сила Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Във връзка с това, считано от 25 май 2018 г. Марбро Турс ООД въвежда промени в своята Политиката за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Марбро Турс ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 825391828
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. Драган Цанков 43
Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив 4000, ул. Драган Цанков 43
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. Драган Цанков 43
E-mail: office@marbrotours.com
Телефон.: 0700 18 118, (032) 628820
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 81198

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: (02) 9153518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Марбро Турс ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Марбро Турс ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически услуги като индивидуални пътувания, организирани пътувания, резервация и продажба на самолетни билети, трансфери, хотелско настаняване, рент-а-кар, задължителни застраховки “Помощ при пътуване в чужбина” и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на Марбро Турс ООД по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Марбро Турс ООД;
• За целите на легитимния интерес на Марбро Турс ООД.

Марбро Турс ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите продукти и услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Марбро Турс ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите туристически продукти и услуги и за сключване на договор с дружеството:

• индивидуализация на страна по договора;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
• изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата,
• подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти

Марбро Турс ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

При обработването и съхранението на личните данни, Марбро Турс ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Марбро Турс ООД? Марбро Турс ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

• Регистрация на профил на потребител в резервационната система на Марбро Турс ООД и изпълнение на договор за предоставяне на туристически услуги, а именно: индивидуални пътувания, организирани пътувания, резервация и продажба на самолетни билети, трансфери, хотелско настаняване, рент-а-кар, задължителна  застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;

• Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

• Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите съгласно договора за предоставяне на услугата.

• Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

Марбро Турс ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон, ЕГН и/или номер на международен паспорт).
Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент.

С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Марбро Турс ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Марбро Турс ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Марбро Турс ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Марбро Турс ООД от лицата, за които се отнасят. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Марбро Турс ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 24 месеца от изтичане срока на туристическия договор. След изтичането на този срок, Марбро Турс ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. Марбро Турс ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Марбро Турс ООД или друго. Марбро Турс ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Международни прехвърляния на данни

Прехвърлянето на лични данни, както е описано в тази Декларация за поверителност, може да включва прехвърляния в чужбина на лични данни към държави, чиито закони за защита на данните не са толкова изчерпателни колкото тези на държавите в Европейския съюз. Когато се изисква от европейското законодателство, ще прехвърляме само лични данни на получатели, които предоставят адекватно ниво на защита на данните. В тези случаи ние сключваме договорни споразумения, за да гарантираме, че личните ви данни остават защитени в съответствие с европейските стандарти.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Марбро Турс ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формуляр, който можете да изтеглите от нашия уебсайт.
Марбро Турс ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще бъде деактивиран.

Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от Марбро Турс ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Марбро Турс ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Марбро Турс ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Марбро Турс ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от Марбро Турс ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Марбро Турс ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Марбро Турс ООД;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Марбро Турс ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане до Марбро Турс ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, пред Марбро Турс ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на Марбро Турс ООД.

Марбро Турс ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от Марбро Турс ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Марбро Турс ООД да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• Марбро Турс ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Марбро Турс ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Марбро Турс ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
Вие можете да поискате от Марбро Турс ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от Марбро Турс ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Марбро Турс ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Марбро Турс ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако Марбро Турс ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Марбро Турс ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
За предоставянето на туристическа услуга и след подадена и потвърдена заявка от Ваша страна, Марбро Турс ООД предава необходимата информация към съответния контрагент, който обработва Вашите данни като администратор за целите на изпълнение на договора.

Други разпоредби
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Когато възлагате на Марбро Турс ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Марбро Турс ООД действа в качеството на обработващ личните данни. Марбро Турс ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.