Застраховка

“ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА” 
Тази застраховка е включена в пакета при всички групови програми на Марбро Турс!
Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 по време на пътуване в чужбина, то ще получи медицинска защита като част от медицинската застраховка за чужбина, включена в застрахователния пакет. Това включва 24/7 спешен асистанс, както и покриване на възникналите медицински разходи. Покритие – от 4000 до 100 000 USD/EUR на човек.
Подробна информация относно включените покрития и общи условия по застраховката можете да намерите ТУК

“ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ”
  Застраховката “Отмяна на пътуване” е защита в случай на неочаквано възпрепятстване на пътуването от здравословен, служебен или семеен характер. Тя покрива възникналите разходи при отмяна или прекъсване на пътуването, а именно сумата, която не е възстановена от организатора на пътуването, след настъпване на събитие, което не позволява отпътуване на клиента или го принуждава да прекъсне вече предприето пътуване.
Максимална застрахователна сума – до 20 000 лв на човек.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „Отмяна на пътуване" включва следните покрития:
• смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст;
• разходи за отмяна на пътуването;
• разходи за съкръщаване или прекъсване на пътуването;
• разходи за удължаване на пътуването;
• закъснение на самолетен полет.

Какво не покрива застраховката:
• Анулиране на пътуването от страна на фирмата организатор;
• Събития, които са причинени предумишлено или поради груба небрежност на застрахования;
• Опит за самоубийство или самоубийство на застрахования;
• Събития в здравословното състояние, които са настъпили или се очаква да настъпят в момента на сключване на застраховката или началото на пътуването;
• Събития, които застрахованият понася вследствие на употреба на алкохол, наркотици, медикаменти или поради отлагане на предписана терапия;
• Събития, които са в посредствена или непосредствена връзка с размирици, военни действия, терор от всякакъв вид, стихийни бедствия, влияния на околната среда, земетресения;
• Събития, настъпващи вследствие на епидемии и пандемии;
• Събития, предизвикани от разпоредби на властите.

Условия на закупуване на застраховка “Отмяна на пътуване”:
За клауза „Отмяна на пътуване” застрахователната защита започва със сключването на застрахователния договор и приключва със започване на пътуването. Сключването на застраховката и заплащането на застрахователната премия за застрахователни пакети със защита при отмяна на пътуване трябва да се извършат в деня на резервация на пътуването или максимум до 3 дни след резервация на пътването. При по-късно сключване са застраховани само събития, настъпили след 10 (десетия) ден от сключването (изключение: злополука, смъртен случай, природно бедствие). Ако пътуването е резервирано при по-малко от 31 (тридесет и един) дни преди началото на пътуването, застрахователната полица трябва да бъде закупена в деня на резервиране на пътуването или максимум до 3 дни след датата на резервация на пътуването.Подробна информация относно включените покрития и цената на застраховката можете да намерите ТУК.

СЪБИТИЯ, КОИТО ОСТАВАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ОБХВАТА НА ЗАСТРАХОВКИТЕ “ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА” И “ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ”:

• Пътуване до държави/райони, за които властите са издали официални предупреждения за пътуване (степен 5 или 6).
• Страх от предприемане на пътуване.
• Отказ за спазване или несъобразяване с правила и разпоредби в съответната дестинация.
• Груба небрежност и умишлено заразяване с COVID-19.
• Отменяне на пътуването от туроператора заради COVID-19

За повече информация или съдействие при избор на подходяща застраховка, според конкретните изисквания на клиента или конкретното пътуване — екскурзия, почивка, круиз, хотелско настаняване и други, моля свържете се със служител на Марбро Турс на телефон 0700 18 118 или e-mail: info@marbrotours.com

Забележка: Публикуваните цени и информация са в сила от 01.12.2021 г. като застрахователната компания си запазва правото на промени без предизвестие.